Publikationer

 • Bok

  Edgardh, Ninna

  Diakonins kyrka: Teologi, kön och omsorgens utmattning

  Verbum, 2019.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Edgardh, Ninna; Borgehammar, Stephan; Fahlgren, Stephan; Fallberg Sundmark, Stephan

  Gudstjänstens mening

  2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Liturgins grammatik i nordisk kontext

  Ingår i Gudstjänstens mening, s. 65-80, 2019.

 • Artikel, recension

  Mahieddin, Emir

  La controverse postcoloniale en France

  Ingår i Lisons les thèses!, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Middlemiss Lé Mon, Martha

  Exhausted Women, Exhausted Welfare and the Role of Religion

  Ingår i Social Inclusion, s. 1-3, 2019.

  Open access
 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Middlemiss Lé Mon, Martha

  Exhausted Women—Exhausted Welfare: Understanding Religion, Gender and Welfare in Social Inclusion

  2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lind, Anna-Sara

  Den offentliga rätten i mångvetenskaplig forskning

  Ingår i Festskrift till Wiweka Warnling Conradson, s. 207-217, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Lind, Anna-Sara; Jonsson, Anna; Middlemiss Lé Mon, Martha; Stern, Rebecca

  Forska för en bättre värld

  Ingår i Upsala nya tidning, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hadzibulic, Sabina

  God is in the House: Nick Cave, Religion and Serbian Fandom

  Ingår i Religion and Popular Music, s. 95-107, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Hadzibulic, Sabina

  Den Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige: etablering, organisation och mission

  Ingår i Finsk tidskrift, s. 57-69, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Breskaya, Olga; Botvar, Pål Ketil; Sjöborg, Anders; Rogobete, Silviu

  Religion, Trust in Institutions and Attitudes toward Abortion: A comparison of Lutheran and Orthodox countries

  Ingår i Euthanasia, Abortion, Death Penalty and Religion - The Right to Life and its Limitations, s. 271-300, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Hadzibulic, Sabina

  O pravoslavlju u Svedskoj: Slucaj Srpske pravoslavne crkve

  Ingår i Teoloski pogledi, s. 431 431-448 448, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eriksson, Lise

  Uskonto postsekulaarissa yhteiskunnassa

  Ingår i Uskontososiologia, s. 76-86, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh Beckman, Ninna

  Where we belong: Family as an Overlooked Interspace in the Passing On of Christian Tradition in Twenty-First Century Sweden

  Ingår i What Really Matters, s. 138-156, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh Beckman, Ninna

  Liturgin och kyrkornas enhet

  Ingår i Kristen gudstjänst -, s. 271-286, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh Beckman, Ninna

  Förord

  Ingår i Den liturgiska människan, s. 7-12, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh Beckman, Ninna

  Äntligen #tacosöndag

  Ingår i Korsväg, s. 54 54-56 56, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh Beckman, Ninna

  Mer än  handling: diakoniforskning ger kyrkan större tyngd

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 80-83, 2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Mahieddin, Emir

  Le migrant et le militant religieux: Le renouveau du labyrinthe théologico-politique en Suède

  Ingår i Bulletin de l'observatoire international du religieux, 2018.

 • Bok

  Mahieddin, Emir

  Faire Le Travail De Dieu: Une anthropologie morale du pentecôtisme en Suède

  Karthala, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Löfstedt, Malin; Sjöborg, Anders

  Addressing Existential Issues through the Eyes of Swedish Religious Education Teachers

  Ingår i Challenging Life, s. 83-100, 2018.

 • Artikel, recension

  Mahieddin, Emir

  Aschim, Anders, Hovdelien, Olav, Kringlebotn Sødal, Helje (eds.). 2016.: Kristne Migranter i Norden

  Ingår i Nordic Journal of Religion and Society, s. 78-80, 2018.

 • Artikel, recension

  Klingenberg, Maria

  Maria Zackariasson: Gemenskapen. Deltagande, identitet och religiositet bland unga i Equmenia [The Fellowship. Participation, Identity and Religiosity amongst Youth in Equmenia]

  Ingår i Nordic Journal of Religion and Society, s. 88-90, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Mahieddin, Emir

  La banalité du bien: Sherry Ortner et le côté obscur de l'anthropologie

  Ingår i Revue du MAUSS, s. 77 77-82 82, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Mahieddin, Emir

  Penser l'anthropologie de la Baltique: Rethinking Anthropology of the Baltics

  Ingår i L'Homme, s. 67-102, 2018.

 • Artikel, recension

  Mahieddin, Emir

  Aschim A., Hovdelien O., Kringlebotn Sødal H. (red.), Kristne Migranter i Norden, Kristiansand, Portal Forlag.

  Ingår i Nordic Journal of Religion and Society, s. 78-80, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ziebertz, Hans-Georg; Unser, Alexander; Döhnert, Susanne; Sjöborg, Anders

  The influence of the socio-cultural environment and personality on attitudes towards Human Rights

  Ingår i Religion, Education and Human Rights, s. 139-164, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lind, Anna-Sara; Leviner, Pernilla; Erhag, Thomas

  Inledning: Mot en ny socialrätt?

  Ingår i Socialrätt under omvandling, s. 10-16, 2018.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Lind, Anna-Sara; Erhag, Thomas; Leviner, Pernilla

  Socialrätt under omvandling: om välfärdsstatens och solidaritetens gränser

  2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lind, Anna-Sara

  Utveckling och trender: - från den nationella välfärdsstaten till globalt tryck

  Ingår i Socialrätt under omvandling, s. 344-356, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Mahieddin, Emir

  Penser l'exception

  Ingår i Ethnologie Française, s. 389-393, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Middlemiss Lé Mon, Martha

  Striving to live the good life: the tension between self-fulfilment and family obligations for women in northern England

  Ingår i Religion and Welfare in Europe, s. 185-206, 2017.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Middlemiss Lé Mon, Martha; Guest, Mathew

  Death, Life and Laughter: Essays on religion in honour of Douglas Davies

  2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Middlemiss Lé Mon, Martha; Guest, Mathew

  Introduction: Transgressing Boundaries

  Ingår i Death, Life and Laughter, s. 1-16, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Embracing the Future: The Church of Sweden in Continuous Reformation

  Ingår i Journal of The European Society of Women in Theological Research, s. 67-80, 2017.

 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Review of Leen Van Molle (ed), Charity and Social Welfare. The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe 1780-1920 IV. Leuven University Press 2017.

  Ingår i Schweizerische Zeitschrift für Religion under Kulturgeshichte, s. 428 428-430 430, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Botvar, Pål Ketil; Sjöborg, Anders

  Social Conflicts, Religion and Human Rights Support: A study of young Christians and Muslims in Scandinavia

  Ingår i Political and judicial rights through the prism of religious belief, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjöborg, Anders; Löfstedt, Malin

  Balancing on the Borders: How Swedish Teachers Deal with Personal Experiences of Religion in Non-Confessional Religious Education

  Ingår i Religious Experience and Experiencing Religion in Religious Education, s. 171-186, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Gudstjänst i tiden: - ekumenik, uppståndelsehopp och en kyrka som söker sin kropp

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 380-384, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna; Lundström, Erik

  The gender order of prophetic diaconia

  Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, s. 38-50, 2017.

  Open access
 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Review of STEPHANIE DIETRICH, KNUD JØRGENSEN, KARI KARSRUD KORSLIEN & KJELL NORDSTOKKE, Diakonia in a Gender Perspective, Oxford: Regnum Books International 2016, 274 pp.

  Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, s. 110-111, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna; Wyller, Trygve

  Editor's comment

  Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, s. 2-, 2017.

  Open access
 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Söndag: Gudstjänst i en ny tid

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 180-181, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Nätverk och tidskrift stärker diakoniforskning

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 78-, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Väl utbildade medarbetare orkar stå upp för utsatta

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 280-, 2016.

 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Körsångares relation till gudstjänsten: Recension av Caroline Gustavsson Delaktighetens kris. Gudstjänstens pedagogiska utmaning. Artos 2016.

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 318-, 2016.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Sundqvist, Josephine

  Beyond an instrumental approach to religion and development: Challenges for church-based healthcare in Tanzania

  Open access
 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Lind, Anna-Sara; Namli, Elena

  Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lind, Anna-Sara; Kjaerum, Morten

  Att skydda mänskliga rättigheter i normgivning och praktik

  Ingår i Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, s. 99-116, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lind, Anna-Sara; Namli, Elena

  Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning

  Ingår i Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, s. 15-20, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Petersson, Anna; Cerwén, Gunnar; Liljas, Maria; Wingren, Carola

  Urban cemetery animals: An exploration of animals’ place in the human cemetery

  Ingår i Mortality, s. 1-18, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Gudstjänst i tiden: Ekumenik, uppståndelsehopp och en kyrka som söker sin kropp

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 380-384, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Väl utbildade medarbetare orkar stå upp för utsatta

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 280-, 2016.

 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Nordiska perspektiv på gudstjänstreformer: Recensionsartikel

  Ingår i Årsbok för svenskt gudstjänstliv, s. 171-181, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eriksson, Lise

  Finnish Legislation on Assisted Reproductive Technologies: A Comparison of Church Statements

  Ingår i Reconsidering Religion, Law, and Democracy, s. 139-155, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Eriksson, Lise

  Surrogatmoderskap i Norden

  Ingår i Ad Lucem, s. 22-24, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eriksson, Lise

  Finland as a Late Regulator of Assisted Reproduction: A Permissive Policy under Debate

  Ingår i Assisted Reproduction Across Borders, s. 124-135, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Kärjä, Antti-Ville; Sjöborg, Anders

  Editorial: The Intersection of the Popular and the Sacred in Youth Cultures

  Ingår i Young - Nordic Journal of Youth Research, s. 1-7, 2017.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Sjöborg, Anders; Ziebertz, Hans-Georg

  Religion, Education and Human Rights: Theoretical and empirical perspectives

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjöborg, Anders; Ziebertz, Hans-Georg

  Education in the context of religious pluralism and human rights – an introduction

  Ingår i Religion, Education and Human Rights, s. 1-9, 2017.

 • Artikel, recension

  LeDrew, Stephen

  Recognizing the Non-Religious: Reimagining the Secular

  Ingår i Journal of the American Academy of Religion, s. 869-872, 2016.

 • Artikel, recension

  LeDrew, Stephen

  Atheism: What Everyone Needs to Know

  Ingår i Secularism and Nonreligion, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  För muslimsk för att vara fransk

  Ingår i Press Judicata, 2008.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Slöjan som stigma

  Ingår i Arbetaren, 2008.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Vetenskapsradion

  Ingår i Sveriges radio P1, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Människor och tro: Intervju med författare

  Ingår i Sveriges radio P1, 2008.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Konsten att vara (o)demokrat

  Ingår i Arbetaren, 2009.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Tom plan för förorter

  Ingår i Arbetaren, 2008.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  En bok, en författare: Intervju med författare

  Ingår i Sveriges television UR, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Varför all fokus på SD?

  Ingår i ETC, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Republiken och burkan

  Ingår i Arbetaren, 2009.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Grundmurade stereotyper om ondskefull religion

  Ingår i SVT Debatt, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Fransk sjaldebatt synas i sömmarna: Intervju med författare

  Ingår i Uppsala nya tidning, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Den gode torteraren: Intervju med författare

  Ingår i ETC, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  SD inte endast ett missnöjesparti

  Ingår i Expressen, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Homeland legitimerar kriget mot terrorismen

  Ingår i SVT Debatt, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Attentatet mot Charlie Hebdo utnyttjas av högerextrema

  Ingår i Sveriges Radio P1, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Det här var mitt sovrum

  Ingår i Feministiskt perspektiv, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  När Charlie Banaliseras

  Ingår i Uppsala nya tidning, 2015.

 • Artikel, forskningsöversikt

  Nilsson, Per-Erik

  Den kritiske forskaren

  Ingår i The Impact of Religion blog, 2012.

 • Artikel, forskningsöversikt

  Nilsson, Per-Erik

  Paradoxerna i den franska yttrandefrihetsdebatten

  Ingår i Feministiskt perspektiv, 2015.

 • Artikel, forskningsöversikt

  Nilsson, Per-Erik

  How Many Times Can Secularism Be Rethought

  Ingår i The Critical Religion Association, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Fantasier om fransk sekularism

  Ingår i Feministiskt perspektiv, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Därför är Frankrike måltavla för IS: Intervju med forskare

  Ingår i Dagen, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Alla sjunger Frankrike, men det finns flera Frankrike

  Ingår i Feministiskt perspektiv, 2015.

 • Artikel, forskningsöversikt

  Nilsson, Per-Erik

  The Discourse on Good and Bad Secularism in France

  Ingår i The Critical Religion Association, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Tarnac 9

  Ingår i Arbetaren, 2009.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sundqvist, Josephine

  The need for contextual analysis on the role of religion in the Swedish development cooperation

  Ingår i For Better for Worse, s. 51-60, 2016.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Molokotos-Liederman, Lina

  The impact of the crisis on the Orthodox Church of Greece: a moment of challenge and opportunity?

  Ingår i Religion, State and Society, s. 32-50, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Axner Ims, Marta

  Svenska kyrkan och det nya medielandskapet

  Ingår i Sedd men osedd, s. 83-99, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lind, Anna-Sara

  Offentligt och privat - regleringen av religion i Sverige

  Ingår i Sedd men osedd, s. 152-164, 2016.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Middlemiss Lé Mon, Martha

  Frivilliga i välfärden?: En introduktion till diskussioner om kyrkan, socialt kapital och ideelt arbete

  2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Middlemiss Lé Mon, Martha; Leis-Peters, Annette; Nordin, Magdalena

  Religiösa organisationer och civilsamhället

  Ingår i Sociologiska prespektiv på religion i Sverige, s. 107-122, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik; Enqvist, Victoria

  Techniques of religion-making in Sweden: The case of the Missionary Church of Kopimism

  Ingår i Critical Research on Religion, s. 141-155, 2016.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Serenity Prayer Services: A Swedish 21st Century Phenomenon in Ecclesiological Perspective

  Ingår i Ecclesiologica & alia, s. 255-276, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Ordet blir kött och slår upp sitt tält ibland oss: Om att fira gudstjänst i sin kropp

  Ingår i Den kommunikativa kyrkan, s. 41-54, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Sjöborg, Anders

  'One Needs to be Free': Making sense of young people's talk about religion in multicultural Sweden

  Ingår i Journal of Religious Education, 2016.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pettersson, Per

  The Deregulation of Swedish Welfare and Religion – new challenges for the Lutheran majority church

  Ingår i The Legitimacy of the Welfare State. Religion-Gender-Neoliberalism, s. 152-169, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Lindberg, Jonas

  Religion as a Means to Societal Cohesion in Nordic Politics 1988-2010

  Ingår i Politics and Religion Journal, s. 147-168, 2015.

  Open access
 • Bok

  LeDrew, Stephen

  The Evolution of Atheism: The Politics of a Modern Movement

  Oxford University Press, 2015.