STYRELSE

Professor Mikael Stenmark (ordförande), religionsfilosofi
Docent Mosa Sayed, familjerätt
Hannah Bradby, Sociologiska institutionen
Jenny Ehnberg, representant från externa samarbetspartners - Svenska kyrkan
Doktorand Mudar Shakra, religionspsykologi
Docent Ulf Zachariasson (representant för facket)

Mikael Stenmark

Mosa Sayed

Jenny Ehnberg

Mudar Shakra

Ulf Zackariasson