Nya metoder prövas för kunskapsöverföring och attitydpåverkan kring religion och livsåskådning

2019-05-16

Att bygga socialt hållbara samhällen där människor med olika bakgrund, erfarenheter och religioner kan samexistera är en av vår tids största samhällsutmaningar. Att kunna nå ut till olika målgrupper med faktabaserad kunskap är en viktig pusselbit för en samhällsutveckling i den riktningen. Martha Middlemiss Lé Mon med forskarkollegor vid Centrum för forskning om religion och samhälle inleder nu ett samarbete med Freden Hus kring en interaktiv utställning med digitala inslag om religion, kultur och könsroller riktade mot gymnasieungdomar. Det finns ett gemensamt intresse att få kunskap om, och i så fall hur, ungdomars möte med ny kunskap om andra religioner och livsåskådningar kan påverka deras attityder. Projektet kommer även att bidra till att undersöka hur och hos vilka åldersgrupper nya metoder för att informera kan ha effekt.