Kan domaren religion behövs inga shariaråd

2018-06-04

I Hufvudstadsbladet intervjuas Impactforskaren och juridikprofessorn Maarit Jänterä-Jareborg om sin syn på traditionsrätten Sharia i anslutning till svensk rättsordning.

Maarit Jänterä-Jareborg är professor i internationell privaträtt vid Uppsala universitet och har precis öppnat en internationell konferens om religion i samverkan med lag, demokrati och ett västerländskt samhälle. Maarit Jänterä-Jareborg anser att det inte alls är givet att ett barns eller en kvinnas bästa avgörs enbart av europeisk lag.

Här kan du läsa mer