Seminarium om forskningsexcellens och samverkan

2018-05-30

Den 28 maj 2018 Teologiska Fakulteten och CRS samordnade ett seminarium för att få sina forskare att tänka kring innovativa samverkan mellan näringsliv och akademi.

Det finns många olika typer av samverkansforskning, med olika typer av samverkansparter beroende på sammanhang. Samverkansforskning ger externa impulser, extern kompetens och kan främja radikalt nya forskningsidéer.

Under seminariet presenterades Teologens arbete med att utveckla samverkan vid fakulteten samt information om forskning som visar att samverkan mellan lärosäten och näringsliv, håller en hög vetenskaplig kvalitet. Finansiärer som stödjer samverkan berättade om vilka stödformer som finns och forskare från andra fakultet vid Uppsala Universitet gav exempel på hur de har jobbat med samverkan och hur det har påverkat forskningen. Många innovativa idéer presenterades, från nya former av publikationer till skapandet av en « forskningsbuss ». Genom Forskningsbussen är tanken att forskare vid Uppsala universitet åker för att besöka andra verksamheter för stimulera nya samverkan genom diskussion av frågor av gemensamt intresse och formandet av nya nätverk forskningskonstellationer.

Universitetet uppmuntrar nya konstellationer av forskare och nätverk för multi-vetenskaplig forskning i samverkan. Stöd för samverkan finns för forskare genom UU Innovation som kan erbjuda rådgivning, mötesplatser och finansiering. Se www.uuinnovation.uu.se för mer information.

Mycket intressant material för forskaren från humaniora eller samhällsvetenskap som vill öka samverkan i sin forskning finns även på: www.humsamverkan.se Humsamverkan finns nämligen till för att främja en ”skärpt” samverkan mellan hum/sam och samhället, som bidrar så mycket som möjligt till såväl utvecklingen av samhället som forskningen och utbildningen och här finns resurser samt konkreta tips och råd.

För mer information ta kontakt med Martha Middlemiss Lé Mon (Martha.middlemiss@teol.uu.se)