Internationell konferens 2018 - The Impact of religion

2018-05-04

The Second International Interdisciplinary conference The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy”, genomfördes den 24-26 april 2018! 

Konferensen var en manifestation och firande av den forskningsmiljö som har byggts upp genom det mångvetenskapliga IMPACT-programmets (nästan) 10-åriga period. I den plenarsession som särskilt fokuserade IMPACT gavs korta lägesrapporter och framtidsidéer från de sex temaområdena. Nu fortsätter IMPACT-forskningen i nya former som är under utveckling.

220 forskare från över 40 länder deltog, och medverkade med 160 paper-presentationer. Både IMPACT-programmet i dess helhet och konferensen överöstes med upprepade lovord och beröm från internationella keynote-speakers och deltagare. Konferensens tematik och ovanligt breda mångvetenskapliga karaktär uppskattades väldigt mycket. I anslutning till konferensen anordnades en mångvetenskaplig workshop för doktorander, 23-24 april 2018.

Bilder från konferen

Här finns några av de deltagande forskarnas presentationer:
Solange Lefebvres presentation
Grace Changs presentation
Grace Davies presentation
Adam Dinhams presentation