Debatt om Böneutrop

2018-03-20

Tre jurister inom Impact programmet skriver i SvD debatt om böneutrop och rätten att utöva sin religion.

Böneutrop från moskéer handlar om den positiva religionsfriheten, det vill säga rätten att utöva sin religion. När en begränsning ska göras krävs det en balanserad avvägning mellan olika intressen, skriver tre jurister i SvD

Emma Ahlm
doktorand i Europarätt, Uppsala Universitet, adjunkt vid Lunds Universitet

Victoria Enkvist
juris doktor i konstitutionell rätt, lektor vid Uppsala Universitet

Kavot Zillen
juris doktor i medicinsk rätt, post doc vid Stockholms Universitet