Utredningen av Statligt Stöd till Trossamfund

2018-03-14

Religionsfriheten är det huvudsakliga motivet för statens bidragsstöd till trossamfunden. Det säger utredaren i den utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund, i betänkandet Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige som överlämnats till kulturministern. 

Utredningen föreslår ”att ett demokratikriterium ska utformas på så sätt att det framgår att trossamfund som agerar i strid med särskilt skyddsvärda grundläggande värderingar i det svenska samhället ska exkluderas från stöd (så kallade exkluderingsgrunder)” skriver utredaren DN debatt.

Centrum för forskning om religion och samhälle vid Uppsala universitet bjuder in till samtal om utredningen och förutsättningar för Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige efter valet 2018.

20 september, kl 15-17.

Humanistiska teatern, Engelska parken campus, Uppsala universitet

Prof. Ulf Bjereld, särskild utredare presenterar rapporten och arbetet med den.

Kommentarer från: Docent Karin Borevi, Södertörn; Jur Dr. Victoria Enkvist, Uppsala universitet och Docent Johan von Essen, Ersta och Åke Göransson, Direktör, Myndigheten för stöd till trossamfund – SST.

Flera medverkande tillkommer.