Ny Publikation om Borgerliga Ritualer

2018-03-05

Vad innebär borgerliga ritualer? - En intervjustudie.

Svenska kyrkan har länge utgjort den självklara platsen för svenskarnas stora riter i livet, som dop, vigsel och begravning. Under senare tid har dock denna självklarhet utmanats av att borgerliga motsvarigheter till dessa riter etablerats.

I en ny rapport av forskaren Karin Jarnkvist, Centrum för Religion och samhälle, Uppsala universitet, analyseras detta. Nätpublikationen "Man vill ändå behålla traditionen liksom” är en intervjustudie om borgerliga  vigslar, begravningar och namngivningsceremonier, och innebär viktig kunskap för Svenska kyrkan.

De borgerliga riterna liknar ofta de religiösa, särskilt till sin form men ibland också i fråga om innehåll. Det övergripande syftet med rapporten är att skapa översiktlig kunskap om riter som utförs utanför Svenska kyrkans och andra trossamfunds verksamheter, samt förekomsten av religiösa inslag i dessa. Rapporten innehåller en kunskapsöversikt över tidigare nordisk forskning samt redovisning av en pilotstudie.

Här kan du ladda ner intervjustudien "Man vill ändå behålla traditionen liksom"(PDF)