Ny avhandling i Religionsfilosofi av Oliver Li

2018-02-21

"Panentheism, Panpsychism and Neuroscience: In Search of an Alternative Metaphysical Framework in Relation to Neuroscience, Consciousness, Free Will, and Theistic Beliefs"

Oliver Li, doktorand i religionsfilosofi, disputerar sin avhandling. 

I sin avhandling har Oliver Li utforskat frågor om det mänskliga medvetandet, fri vilja och tro. Han föreslår en filosfisk analys i dialog med forskning inom neurovetenskap. 

Läs mer om avhandlingens resultat här.

Disputationen äger rum lördag den 16 mars klockan 13-15 i Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala.