Impactforskaren Fred Nyberg tilldelas Rudbeckmedaljen

2018-02-06

I samband med Uppsala universitets vinterpromotion tilldelades professor emeritus Fred Nyberg Uppsala universitets Rudbeckmedalj. Fred Nyberg är emeritus i biologisk beroendeforskning och senior professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Han är sedan flera år också aktiv i det forskningsprogrammet ”Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy” (Impact). Där är han en av temaledarna inom forskningsområdet välbefinnande och hälsa.

Rudbeckmedaljen uppmärksammar ”utomordentlig framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet. Medaljen delades ut vid vinterpromotionen den 26 januari 2018.

Läs mer om Fred Nybergs forskning