Impactforskare i media: Kavot Zillén kommenterar ny dom i Arbetsdomstolen.

2018-01-24

I tidningen Dagen (23 januari 2018), kommenterar Kavot Zillén, Impactforskare och jur.dr. i medicinsk rätt, en ny dom från Arbetsdomstolen. Det aktuella fallet handlar om huruvida en kvinnlig tandläkare har utsatts för indirekt diskriminering på grund av sin religion.

Här kan du läsa artikeln ”Intresset av hög patientsäkerhet går före personalens religiösa intressen - ny dom från AD".

Kavot Zillén disputerade 2016 med avhandlingen ”Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet: En rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård”.

Numer arbetar hon på Stockholms universitet som forskare och lärare i offentligt rätt med ett särskilt intresse för medicinsk rätt och mänskliga rättigheter i vården, såsom religions- och samvetsfrihet, rätten till hälsa, rätten till privatliv och icke-diskriminering.