CRS forskningsseminarier är ett komplement till högreseminarier knutna till en viss disciplin och ger möjlighet för forskare att presentera och diskutera forskning med fokus på religion och samhälle i ett multi-disciplinärt sammanhang. Seminarierna är öppna till forskare från alla discipliner som är intresserade av forskning inom området. 

Kontakt: Martha Middlemiss Lé Mon, föreståndare CRS.

Forskningsseminarier VT 2020

CRS Samverkansdag 2020

Datum: 4 februari
Tid: 13.00-17.00
Plats: Humanistiska teatern, Engelska parken, Uppsala universitet


På CRS årliga samverkansdag presenterar vi CRS multidisciplinära forskning och hur den kan möta de behov som finns hos myndigheter, organisationer och företag i Sverige i fråga om kunskap om religion och värderingar i Sverige idag. Vi bjuder på inslag både från forskning som har bedrivits under en tid samt nya initiativ där forskning pågår. Det kan handla om hur religion på nya sätt är närvarande i olika former av media och på arbetsplatser, väcker nya frågor inom rättsväsendet och sjukvården, reser nya utmaningar för lärare inom skola och förskola, tar nya former i det civila samhället och tar nya uttryck för individer genom livet.

Vi vill ta tillfället i akt att höra vilka frågor inom detta område som är mest brännande och angelägna för människor både i det privata livet och i professionsutövning som representant för organisation eller myndighet, vilka forskningsbehov och intressen finns för forskning inom området och hoppas att du kan och vill vara med och bidra till samtalet.

Eftermiddagen avrundas med mingel med förfriskningar och möjlighet till fortsatt samtal och nätverkande. Program för eftermiddagen finns här, och kommer att uppdateras kontinuerligt, men anmäl dig gärna redan nu här

Seminariet kommer att vara på svenska.

Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige

Datum: 16 januari
Tid: 10.00-12.00
Plats: Engelska parken, sal 22-0025


Detta seminarium är avstampet till en ny forskningssatsning vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), som givits namnet Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige. Satsningen har sin grund i att vi dels identifierat att vi har många forskare i våra nätverk som arbetar med viktig forskning på detta område och kan ha utbyte av att träffas, dels att vi menar att det vore bra om kunskapen om denna forskning kunde komma fler till godo. Området Mänskliga rättigheter är i sig ämnesöverskridande och flera av vårt breda universitets forskare är i forskningen engagerade i frågor som direkt eller indirekt har med mänskliga rättigheter att göra.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Juridiska fakulteten inleder vårt seminarium. I sitt anförande kommer han att reflektera över mänskliga rättigheter i förhållande till kommunalt självstyre. Vilket genomslag har konventioner och nationell lagstiftning i de 290 kommuner som är huvudmän och ansvariga för implementeringen av mänskliga rättigheter? Gemensam diskussion inleds av reflektioner och kommentarer från Helen Anderson, docent i etik och universitetslektor i mänskliga rättigheter vid Teologiska fakulteteten.

Seminariet kommer att vara på engelska. Öppet för forskare och doktorander.

Observing Lived Religious Practice: Where We Stand and What We See

Datum: 29 januari
Tid: 14.00-16.00
Plats: Engelska parken, sal 22-1017

Seminariet med Professor Nancy Ammerman, (Hedersdoktor vid teologiska fakulteten). Honorary Doctor at the Faculty of Theology.  Professor Ammerman is a prominent researcher in the field of “lived religion”, which argues for the study of how religion is expressed in daily life, rather than attempting to understand its individual and societal significance through dogma and organisations. Her books Everyday Religion: Observing Modern Religious Lives and Sacred Stories and Spiritual Tribes: Finding Religion in Everyday Life are central works in the field’s theoretical and methodological development and are used in many research topics within theology and religious sciences. Professor Ammerman is the recipient of several awards for the contribution her previous studies of fundamentalist Christian congregations in the United States have made to understanding the internal dynamics and societal role of these movements. She served as President of the Society for the Scientific Study of Religion from 2004-2005, Chair of the Religion Section of the American Sociological Association from 2000-2001 and President of the Association for the Sociology of Religion from 1995-1996.

Seminariet kommer att vara på engelska. Öppet för forskare och doktorander.

WHY RELIGION? TOWARDS A CRITICAL PHILOSOPHY OF LAW, PEACE AND GOD

Datum: 28 april
Tid: 17.00-19.00
Plats: Minken 1, Trädgårdsgatan 20, Uppsala

(Varför religion? Mot en kritisk filosofi om lag, fred och gud). A seminar organised in collaboration with the Faculty of Law with Dr. Dawid Bunikowski

Dr. Dawid Bunikowski, Senior Lecturer, University of Applied Sciences in Włocławek, Department of Public Administration (Poland), will present his cross-disciplinary research, especially on jurisprudence, including ideas from his recent co-edited book Why Religion? Towards a Critical Philosophy of Law, Peace and God (Springer 2020).

Dr. Dawid Bunikowski. Is a legal philosopher. He completed his PhD in Poland (on law and morality: abortion, euthanasia, human fertilisation, cloning, pornography, prostitution, same-sex couples etc.) and postdoctoral research in Finland (on the recent global financial crisis as an axiological crisis: the crisis of law and the crisis of morality; business ethics/corporate governance). He is currently Research Scholar at the Ronin Institute for Independent Scholarship, New Jersey, USA) and Researcher (Research Associate) at IGDORE - Institute for Globally Distributed Open Research and Education; a location independent research organisation; Estonia-Indonesia-Sweden). He is also Leader of the Sub-group of Philosophy of Law in the Arctic in the Arctic Law Thematic Network at the University of the Arctic . I am also Senior Lecturer at the University of Applied Sciences in Wloclawek, Poland and part-time Lecturer at the University of Eastern Finland. 

His main research area is legal theory/philosophy of law, in particular law and morality relations but not only. He is also a law and religion scholar and a social/political thinker  interested in law, ethics, philosophy, logic, economy, history, and theology, and anthropology. He has broad experience of cross-disciplinary studies.

Seminariet kommer att vara på engelska.

tidigare Forskningsseminarier HT 2019

MIGRATION, RELIGION AND EXISTENTIAL WELLBEING

Datum: 25 oktober
Tid: 13.00–15.00
Plats: Engelska parken Sal 2-0022

Föreläsare: Oscar Larsson, Anneli Winell och Moa Kindström Dahlin present the introduction chapter to the anthology from the Impact conference for discussion.

SPIRITUALITY, SUSTAINABILITY AND THE FUTURE OF THE EARTH - MOVING MOUNTAINS

Datum: 12 September
Tid: 09:00–15:30
Plats: Universitetshuset

Lecturer: Confirmed Speakers: Archbishop Antje Jackelén (Church of Sweden), Anders Cardinal Arborelius (Roman Catholic Church), Chair Ingrid Inga (Sami Council of the Church of Sweden). Suleiman Arale, Deputy Principal, Kista folkhögskola, The Revd Henrik Grape, (World Council of Churches). Further speakers to be confirmed.

The Crisis of the Earth, the Climate and the Ecological breakdown, might not be cured by technical solutions only. Some fear it might not be cured at all. Spirituality and Faith Traditions invite people to fearless discernment of reality and bold action for change. In this conference are religious and political leaders, theologians, invited, to reflect on the resources in spiritual and religious traditions, on resources for Ecological conversion and change and on the hindrances for relevant action. 

Se de inspelade föreläsningarna här på Youtube. Finns även på cemus.uu.se, och här finns programmet.

Arrangör: Uppsala Religion and Society Research Centre (CRS), Newman Institute, CEMUS, Church of Sweden, STUNS.

Foto/källa: Magnus Aronson/IKON (Svenska kyrkan)

  • 1.Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains

  • 2. Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains

  • 3. Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains

  • 4. Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains

  • 5. Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains

  • 6. Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains