Bokreleaser VT 2020

Bokrelease - Diakonins kyrka: Teologi, kön och omsorgens utmattning

Välkommen till bokrelease för Ninna Edgardhs nya bok: Diakonins kyrka - Teologi, kön och omsorgens utmattning.
Datum: 18 november, kl. 15.15–17.00

Plats: Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI), Linnégatan 1C, Uppsala
Föreläsare: Författare: Ninna Edgardhs

Edgardhs samtalar om boken tillsammans med Cecilia Nahnfeldt och Hanna Stenström. Samtalsledare är Anna Moilanen.

Arrangör: Ett samarbete mellan Verbum och Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Därefter blir det mingel och signering.

O:S:A. senast 13 november till kristina.helgesson.kjellin@svenskakyrkan.se

Välkomna!