Publikationer

 • Bok

  Mahieddin, Emir

  Faire Le Travail De Dieu: Une anthropologie morale du pentecôtisme en Suède

  Karthala, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Löfstedt, Malin; Sjöborg, Anders

  Addressing Existential Issues through the Eyes of Swedish Religious Education Teachers

  Ingår i Challenging Life, s. 83-100, 2018.

 • Artikel, recension

  Klingenberg, Maria

  Maria Zackariasson: Gemenskapen. Deltagande, identitet och religiositet bland unga i Equmenia [The Fellowship. Participation, Identity and Religiosity amongst Youth in Equmenia]

  Ingår i Nordic Journal of Religion and Society, s. 88-90, 2017.

 • Artikel, recension

  Mahieddin, Emir

  Aschim, Anders, Hovdelien, Olav, Kringlebotn Sødal, Helje (eds.). 2016.: Kristne Migranter i Norden

  Ingår i Nordic Journal of Religion and Society, s. 78-80, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Mahieddin, Emir

  La banalité du bien: Sherry Ortner et le côté obscur de l'anthropologie

  Ingår i Revue du MAUSS, s. 77 77-82 82, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Mahieddin, Emir

  Penser l'anthropologie de la Baltique: Rethinking Anthropology of the Baltics

  Ingår i L'Homme, s. 67-102, 2018.

 • Artikel, recension

  Mahieddin, Emir

  Aschim A., Hovdelien O., Kringlebotn Sødal H. (red.), Kristne Migranter i Norden, Kristiansand, Portal Forlag.

  Ingår i Nordic Journal of Religion and Society, s. 78-80, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ziebertz, Hans-Georg; Unser, Alexander; Döhnert, Susanne; Sjöborg, Anders et al.

  The influence of the socio-cultural environment and personality on attitudes towards Human Rights

  Ingår i Religion, Education and Human Rights, s. 139-164, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lind, Anna-Sara; Leviner, Pernilla; Erhag, Thomas

  Inledning: Mot en ny socialrätt?

  Ingår i Socialrätt under omvandling, s. 10-16, 2018.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Lind, Anna-Sara; Erhag, Thomas; Leviner, Pernilla

  Socialrätt under omvandling: om välfärdsstatens och solidaritetens gränser

  2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lind, Anna-Sara

  Utveckling och trender: - från den nationella välfärdsstaten till globalt tryck

  Ingår i Socialrätt under omvandling, s. 344-356, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Mahieddin, Emir

  Penser l'exception

  Ingår i Ethnologie Française, s. 389-393, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Middlemiss Lé Mon, Martha

  Striving to live the good life: the tension between self-fulfilment and family obligations for women in northern England

  Ingår i Religion and Welfare in Europe, s. 185-206, 2017.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Middlemiss Lé Mon, Martha; Guest, Mathew

  Death, Life and Laughter: Essays on religion in honour of Douglas Davies

  2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Middlemiss Lé Mon, Martha; Guest, Mathew

  Introduction: Transgressing Boundaries

  Ingår i Death, Life and Laughter, s. 1-16, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Embracing the Future: The Church of Sweden in Continuous Reformation

  Ingår i Journal of The European Society of Women in Theological Research, s. 67-80, 2017.

 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Review of Leen Van Molle (ed), Charity and Social Welfare. The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe 1780-1920 IV. Leuven University Press 2017.

  Ingår i Schweizerische Zeitschrift für Religion under Kulturgeshichte, s. 428 428-430 430, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Botvar, Pål Ketil; Sjöborg, Anders

  Social Conflicts, Religion and Human Rights Support: A study of young Christians and Muslims in Scandinavia

  Ingår i Political and judicial rights through the prism of religious belief, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjöborg, Anders; Löfstedt, Malin

  Balancing on the Borders: How Swedish Teachers Deal with Personal Experiences of Religion in Non-Confessional Religious Education

  Ingår i Religious Experience and Experiencing Religion in Religious Education, s. 171-186, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Gdustjänst i tiden: - ekumenik, uppståndelsehopp och en kyrka som söker sin kropp

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 380-384, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna; Lundström, Erik

  The gender order of prophetic diaconia

  Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, s. 38-50, 2017.

  Open access
 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Review of STEPHANIE DIETRICH, KNUD JØRGENSEN, KARI KARSRUD KORSLIEN & KJELL NORDSTOKKE, Diakonia in a Gender Perspective, Oxford: Regnum Books International 2016, 274 pp.

  Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, s. 110-111, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna; Wyller, Trygve

  Editor's comment

  Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, s. 2-, 2017.

  Open access
 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Söndag: Gudstjänst i en ny tid

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 180-181, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Nätverk och tidskrift stärker diakoniforskning

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 78-, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Väl utbildade medarbetare orkar stå upp för utsatta

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 280-, 2016.

 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Körsångares relation till gudstjänsten: Recension av Caroline Gustavsson Delaktighetens kris. Gudstjänstens pedagogiska utmaning. Artos 2016.

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 318-, 2016.

 • Doktorsavhandling, monografi
  University Main Building, Hall IX, Biskopsgatan 3, Uppsala 2017-11-24 kl 14:15

  Sundqvist, Josephine

  Beyond an instrumental approach to religion and development: Challenges for church-based healthcare in Tanzania

  Open access
 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Lind, Anna-Sara; Namli, Elena

  Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lind, Anna-Sara; Kjaerum, Morten

  Att skydda mänskliga rättigheter i normgivning och praktik

  Ingår i Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, s. 99-116, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lind, Anna-Sara; Namli, Elena

  Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning

  Ingår i Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, s. 15-20, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Petersson, Anna; Cerwén, Gunnar; Liljas, Maria; Wingren, Carola et al.

  Urban cemetery animals: An exploration of animals’ place in the human cemetery

  Ingår i Mortality, s. 1-18, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Gudstjänst i tiden: Ekumenik, uppståndelsehopp och en kyrka som söker sin kropp

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 380-384, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Väl utbildade medarbetare orkar stå upp för utsatta

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 280-, 2016.

 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Nordiska perspektiv på gudstjänstreformer: Recensionsartikel

  Ingår i Årsbok för svenskt gudstjänstliv, s. 171-181, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eriksson, Lise

  Finnish Legislation on Assisted Reproductive Technologies: A Comparison of Church Statements

  Ingår i Reconsidering Religion, Law, and Democracy, s. 139-155, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Eriksson, Lise

  Surrogatmoderskap i Norden

  Ingår i Ad Lucem, s. 22-24, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eriksson, Lise

  Finland as a Late Regulator of Assisted Reproduction: A Permissive Policy under Debate

  Ingår i Assisted Reproduction Across Borders, s. 124-135, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Kärjä, Antti-Ville; Sjöborg, Anders

  Editorial: The Intersection of the Popular and the Sacred in Youth Cultures

  Ingår i Young - Nordic Journal of Youth Research, s. 1-7, 2017.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Sjöborg, Anders; Ziebertz, Hans-Georg

  Religion, Education and Human Rights: Theoretical and empirical perspectives

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjöborg, Anders; Ziebertz, Hans-Georg

  Education in the context of religious pluralism and human rights – an introduction

  Ingår i Religion, Education and Human Rights, s. 1-9, 2017.

 • Artikel, recension

  LeDrew, Stephen

  Recognizing the Non-Religious: Reimagining the Secular

  Ingår i Journal of the American Academy of Religion, s. 869-872, 2016.

 • Artikel, recension

  LeDrew, Stephen

  Atheism: What Everyone Needs to Know

  Ingår i Secularism and Nonreligion, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  För muslimsk för att vara fransk

  Ingår i Press Judicata, 2008.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Slöjan som stigma

  Ingår i Arbetaren, 2008.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Vetenskapsradion

  Ingår i Sveriges radio P1, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Människor och tro: Intervju med författare

  Ingår i Sveriges radio P1, 2008.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Konsten att vara (o)demokrat

  Ingår i Arbetaren, 2009.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Tom plan för förorter

  Ingår i Arbetaren, 2008.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  En bok, en författare: Intervju med författare

  Ingår i Sveriges television UR, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Varför all fokus på SD?

  Ingår i ETC, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Republiken och burkan

  Ingår i Arbetaren, 2009.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Grundmurade stereotyper om ondskefull religion

  Ingår i SVT Debatt, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Fransk sjaldebatt synas i sömmarna: Intervju med författare

  Ingår i Uppsala nya tidning, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Den gode torteraren: Intervju med författare

  Ingår i ETC, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  SD inte endast ett missnöjesparti

  Ingår i Expressen, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Homeland legitimerar kriget mot terrorismen

  Ingår i SVT Debatt, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Attentatet mot Charlie Hebdo utnyttjas av högerextrema

  Ingår i Sveriges Radio P1, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Det här var mitt sovrum

  Ingår i Feministiskt perspektiv, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  När Charlie Banaliseras

  Ingår i Uppsala nya tidning, 2015.

 • Artikel, forskningsöversikt

  Nilsson, Per-Erik

  Den kritiske forskaren

  Ingår i The Impact of Religion blog, 2012.

 • Artikel, forskningsöversikt

  Nilsson, Per-Erik

  Paradoxerna i den franska yttrandefrihetsdebatten

  Ingår i Feministiskt perspektiv, 2015.

 • Artikel, forskningsöversikt

  Nilsson, Per-Erik

  How Many Times Can Secularism Be Rethought

  Ingår i The Critical Religion Association, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Fantasier om fransk sekularism

  Ingår i Feministiskt perspektiv, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Därför är Frankrike måltavla för IS: Intervju med forskare

  Ingår i Dagen, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Alla sjunger Frankrike, men det finns flera Frankrike

  Ingår i Feministiskt perspektiv, 2015.

 • Artikel, forskningsöversikt

  Nilsson, Per-Erik

  The Discourse on Good and Bad Secularism in France

  Ingår i The Critical Religion Association, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Tarnac 9

  Ingår i Arbetaren, 2009.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sundqvist, Josephine

  The need for contextual analysis on the role of religion in the Swedish development cooperation

  Ingår i For Better for Worse, s. 51-60, 2016.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Molokotos-Liederman, Lina

  The impact of the crisis on the Orthodox Church of Greece: a moment of challenge and opportunity?

  Ingår i Religion, State and Society, s. 32-50, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Axner Ims, Marta

  Svenska kyrkan och det nya medielandskapet

  Ingår i Sedd men osedd, s. 83-99, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lind, Anna-Sara

  Offentligt och privat - regleringen av religion i Sverige

  Ingår i Sedd men osedd, s. 152-164, 2016.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Middlemiss Lé Mon, Martha

  Frivilliga i välfärden?: En introduktion till diskussioner om kyrkan, socialt kapital och ideelt arbete

  2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Middlemiss Lé Mon, Martha; Leis-Peters, Annette; Nordin, Magdalena

  Religiösa organisationer och civilsamhället

  Ingår i Sociologiska prespektiv på religion i Sverige, s. 107-122, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik; Enqvist, Victoria

  Techniques of religion-making in Sweden: The case of the Missionary Church of Kopimism

  Ingår i Critical Research on Religion, s. 141-155, 2016.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Serenity Prayer Services: A Swedish 21st Century Phenomenon in Ecclesiological Perspective

  Ingår i Ecclesiologica & alia, s. 255-276, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Ordet blir kött och slår upp sitt tält ibland oss: Om att fira gudstjänst i sin kropp

  Ingår i Den kommunikativa kyrkan, s. 41-54, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Sjöborg, Anders

  'One Needs to be Free': Making sense of young people's talk about religion in multicultural Sweden

  Ingår i Journal of Religious Education, 2016.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pettersson, Per

  The Deregulation of Swedish Welfare and Religion – new challenges for the Lutheran majority church

  Ingår i The Legitimacy of the Welfare State. Religion-Gender-Neoliberalism, s. 152-169, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Lindberg, Jonas

  Religion as a Means to Societal Cohesion in Nordic Politics 1988-2010

  Ingår i Politics and Religion Journal, s. 147-168, 2015.

  Open access
 • Bok

  LeDrew, Stephen

  The Evolution of Atheism: The Politics of a Modern Movement

  Oxford University Press, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Klingenberg, Maria; Sjöborg, Anders

  Religion i ungas vardagsliv

  Ingår i Sociologiska perspektiv på religion i Sverige, s. 69-89, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Peterson, Anna; Sandin, Gunnar; Liljas, Maria

  Room of silence: An explorative investigation of design students’ redesign of an arena for reflection and existential meaning-making

  Ingår i Mortality, s. 1-19, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Liturgical Reforms and Issues of Power and Authority

  Ingår i Studia liturgica, s. 66-81, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Welfare, Religion and Gender: Scandinavian experiences in European perspectice

  Ingår i Neue Soziale Bewegungen als Herausforderung soxialkirchlichen Handelns, s. 103-113, 2015.

 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Recension av Torbjörn Axner: Ordo Missae. Missalen och missaletillägg i Svenska kyrkan 1942-1967

  Ingår i Årsbok för svenskt gudstjänstliv, s. 176-179, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Din är makten och äran: Om makt och auktoritet i liturgiska reformer

  Ingår i Motstånd och förvandling, s. 23-39, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  (De)gendering Ecclesiology: Reflections on the Church as a Gendered Body

  Ingår i Ecclesiology in the Trenches, s. 193-207, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lövheim, Mia; Axner, Marta; Axelson, Tomas

  Religion och medier

  Ingår i Sociologiska perspektiv på religion i Sverige, s. 143-160, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Sinnesrogudstjänster som en andlig väg i Svenska kyrkan

  Ingår i Vägar till befrielse, s. 165-180, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjöborg, Anders

  "Man behöver va' lite fri": Gymnasieelevers tal om religion i mångfaldens Sverige

  Ingår i Religiös förändring, s. 39-50, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Axner, Marta

  Studying Public Religions: Visibility, Authority and the Public/Private Distinction

  Ingår i Is God Back?, s. 19-31, 2015.

 • Artikel, recension

  Sjöborg, Anders

  Review: Nynäs, Peter and Andrew Kam-Tuck Yip (eds.) 2012. Religion, Gender and Sexuality in Everyday Life. Farnham: Ashgate. 173 pages.

  Ingår i Nordic Journal of Religion and Society, s. 95-97, 2015.

 • Bok

  Stålhammar, Bert

  Kyrkoherdens ledningsvillkor

  2002.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjöborg, Anders; Lövheim, Mia

  Ungdomar, religion och livsåskådning

  Ingår i Ungdomskulturer, s. 142-154, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Är vi Charlie, är vi också bröderna Kouachi

  Ingår i Feministiskt perspektiv, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nilsson, Per-Erik

  Who is Madame M?: Staking out the Borders of Secular France

  Ingår i Religion as a Category of Governance and Sovereignty, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Slöjan som stigma

  Ingår i Arbetaren, 2008.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nilsson, Per-Erik

  Dadlar, solidaritet och havregryn

  Ingår i Ramdan, 2009.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  ‘Secular Retaliation’: A Case Study of Integralist Populism, Anti-Muslim Discourse, and (Il)liberal Discourse on Secularism in Contemporary France

  Ingår i Politics, Religion & Ideology, s. 87-106, 2015.