Annika Nilsson är ny affilierad forskare vid CRS

2018-06-12

– I det här fältet finns det ett stort behov av forskning inom samhällsvetenskap och humaniora och CRS är ett fantastiskt forum för ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete, säger Annika Nilsson.

Annika Nilsson är docent vid den juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Hennes specialområde är offentlig rätt och i sin forskning fokuserar hon på flera områden; grundläggande rättsliga principer, politiska- och sociala värderingar, rättssäkerhet samt hur mänskliga rättigheter tolkas i rättssystemet.

Annika Nilssons senaste forskningsprojekt handlar om olika policys kring klimatförändringar, ett ämnesområde som hon tror kan leda till flera intressanta tvärvetenskapliga samarbeten på CRS.