I media är religion ofta ett problem

2018-06-01

Den 24 maj intervjuades professor i religionssociologi Mia Lövheim i Kyrkans Tidning om hur religionens närvaro och synlighet har ökat i svensk dagspress. Hennes forskning är en del av forskningsprogrammet The Impact of Religion.  

Mia Lövheim är professor i religionssociologi vid Uppsala universitet och har bland annat specialiserat sig kring frågor om religion och media.

Observera att du måste vara prenumerant för att kunna läsa artikeln (även nätupplagan).