Om CRS

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)  är ett mångvetenskaplig centrumbildning vid Uppsala universitet för forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser i Sverige, Europa och globalt. De forskningsprogram som för närvarande dominerar verksamheten heter The Impact of religion: Challenges for Society, Law and Democracy samt ett EU Horizon 2020 forskningsprojekt vid namn Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond (RESPOND).