Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

Forskning på CRS

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)  är ett mångvetenskaplig centrumbildning vid Uppsala universitet för forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser i Sverige, Europa och globalt. Vi har för närvarande ett stort  forskningsprogram: IMPACT samt ett EU Horizon 2020 forskningsprojekt RESPOND.

Forskningsidorna (engelska)