Publications: Families, Law and Society

 • Chapter in book

  Singer, Anna; Brattström, Margareta

  Barn som rättsliga aktörer – Finns de?: Särskilt om rätt för unga att förbli gifta

  Part of Vänbok till Lena Olsen, p. 227-245, 2019.

  Open access
 • Book

  Singer, Anna

  Barns rätt

  Iustus förlag, 2017.

 • Conference paper

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Yttrandefrihet, religion och kvinnors rättigheter

  Part of Opinionsfrihet och religion, p. 63-84, 2018.

  Open access
 • Chapter in book

  Rolf, Nygren

  TF 1766 i sin historiska och rättsliga kontext: Ett försök till sammanfattning

  Part of Fritt ord 250 år, p. 167-203, 2016.

  Open access
 • Chapter in book

  Rolf, Nygren

  Juridiska fakulteten i Uppsala och Amsterdamuppropet: Ett titthål ned i 1930-talets flyktingpolitik

  Part of De Lege, p. 33-56, 2016.

  Open access
 • Chapter in book

  Rolf, Nygren

  KU före KU: Om ansvarsprövning för konungens rådgivare fram till 1809 års regeringsform

  Part of Maktbalans och kontrollmakt, p. 243-277, 2009.

  Open access
 • Chapter in book

  Rolf, Nygren

  Freedom of the Press Act of 1766 in its historical and legal context: An attempt at a summary

  Part of Press Freedom 250 Years, p. 167-205, 2017.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Rätt och religion i ett mångkulturellt samhälle

  Part of Advokaten, p. 42 42-49 49, 2018.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Rätt och religion i ett mångkulturellt samhälle

  Part of Religionen tur och retur, p. 159-187, 2017.

 • Book

  Jänterä-Jareborg, Maarit; Brattström, Margareta

  För barns bästa: Vänbok till Anna Singer

  Iustus förlag, 2017.

  Open access
 • Book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Föräldrabalken och internationell föräldrarätt, En kommentar: En kommentar, Del II

  Norstedts Juridik AB, 2018.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Att inte svika gifta barn är en svår balansgång

  Part of För barns bästa, p. 191-214, 2017.

  Open access
 • Chapter in book

  Brattström, Margareta; Sörgjerd, Caroline

  Registered Partnership in Sweden

  Part of The Future of Registered Partnerships, p. 71-100, 2017.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Religion and Secular State in Sweden

  Part of Religion and the Secular State, 2015.

 • Report

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  The marriage breakdown, a comparative study

  2015.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Family Law in a Multicultural Sweden: the challenges of migration and religion

  Part of De lege, p. 145-172, 2009.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Lagstiftaren i en internationaliserad värld. Internationell familjerätt. (The Legislator in an Internationalized World: International Family Law)

  Part of Svensk Juristtidning, p. 281-298, 2000.

 • Chapter in book

  Singer, Anna

  Barnets bästa: En fråga om vetenskap och beprövad erfarenhet?

  Part of Vetenskap och beprövad erfarenhet - Juridik, p. 39-46, 2016.

 • Doctoral thesis, monograph

  Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning

  En internationellt-privaträttslig studie Jänterä-Jareborg, Maarit

 • Report

  Jänterä-Jareborg, Maarit; Brattström, Margareta; Eriksson, LisaMarie

  Swedish National Report on Informal (Non-formalized) Relationships (between a Couple): Commission on European Family Law: Informal Cohabitation

  2015.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Women's Human Rights: International Law in the Intersections between Socioeconomic Conditions, Culture, Tradition and Religion

  Part of Women's Human Rights and the Elimination of Discrimination - Les droits des femmes et l'élimination de la discrimination, p. 1-98, 2016.

 • Chapter in book

  Westerlund, Katarina

  Livsåskådningars bakgrund och betydelse för unga idag

  Part of Religioner, livsåskådningar och etik, p. 41-54, 2016.

 • Chapter in book

  Westerlund, Katarina

  Vem och vad är människa? Synen på barn i kristet och samtida tänkade.

  Part of Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar, p. 95-116, 2016.

 • Article in journal

  Westerlund, Katarina

  Spirituality and mental health among children and youth - a Swedish point of view

  Part of International Journal of Children's Spirituality, p. 216-229, 2016.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Under vilken lag lyder en människa?: Nationalitet, hemvist och tro som grund för tillhörighet

  Part of Signum, p. 8-14, 2015.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  A Scandinavian Perspective on Homosexuality, Equal Rights, and Freedom of Religion

  Part of Religious Freedom and Gay Rights, p. 246-268, 2016.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  The Nordic Input on the EU's Cooperation in Family and Succession Law: Exporting Union Law Through 'Nordic Exceptions'

  Part of EU Civil Justice, p. 143-159, 2016.

  Open access
 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Under vilken lag lyder en människa?: Om nationalitet, hemvist och tro som grunder för tillhörighet

  Part of Kungliga Vitterhetsakademiens (KVHAA) Årsbok 2015, p. 117-129, 2015.

  Open access
 • Article in journal

  Sayed, Mosa

  Tvångsäktenskap och barnäktenskap: en analys av det svenska rättsläget

  Part of Svensk Juristtidning, p. 479-495-, 2015.

 • Chapter in book

  Sayed, Mosa

  The Impact of Islamic Family Law on the Swedish Legal Landscape: Challenges and Possibilities

  Part of Reconsidering Religion, Law, and Democracy, p. 157-176, 2016.

 • Book

  Sayed, Mosa; Brusi, Fredrik

  Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap: en vägledning för trossamfund och vigselförrättare

  Nämnden för statligt stöd till trossamfund, 2014.

 • Report

  Sayed, Mosa

  Mahr: Syfte, funktion och ställning i svensk rätt

  2012.

 • Article in journal

  Sayed, Mosa

  Abort inom den islamiska rättstraditionen

  Part of Svensk Juristtidning, p. 812-834, 2014.

 • Chapter in book

  Brattström, Margareta; Jänterä-Jareborg, Maarit; Eriksson, LisaMarie

  Informal relationships - Sweden: National report

  Part of Informal Relationships, 2015.

  Open access
 • Chapter in book

  Singer, Anna

  Family Forms and Parenthood: Sweden

  Part of Family Forms and Parenthood, p. 425-456, 2016.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  The Child in the Intersections between Society, Family, Faith and Culture

  Part of The Child's Interests in Conflict, p. 1-30, 2016.

 • Book

  Alsand, John; Brattström, Margareta; Lind, Göran; Lund-Andersen, Ingrid et al.

  Nordic Cohabitation Law

  Intersentia, 2015.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Developments in Swedish Family Law 2014-2015

  Part of Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, p. 1562-1567, 2015.

 • Article, book review

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Oikeuden keinoista hallita rajat ylittävät oikeussuhteet: Markku Helin: Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus, Talentum, Helsinki 2013(761 s.)

  Part of Lakimies, p. 764-770, 2015.

  Open access
 • Chapter in book

  Singer, Anna

  Samboendets föräldrarättsliga relevans

  Part of Nordisk samboerrett, p. 225-254, 2014.

 • Chapter in book

  Singer, Anna

  The Right of the Child to Parents

  Part of Family Law and Culture, p. 137-149, 2014.

 • Chapter in book

  Singer, Anna

  Sanning eller konsekvens: Om hävande av rättsligt föräldraskap

  Part of Förnuft, känsla och rättens verklighet, p. 49-73, 2014.

 • Article in journal

  Singer, Anna

  Underhåll vid växelvis boende

  Part of InfoTorg Juridik, 2014.

 • Article in journal

  Singer, Anna

  Gemensam vårdnad för alla föräldrar - Barnets bästa eller social ingenjörskonst?

  Part of Svensk Juristtidning, p. 348-356, 2014.

 • Article in journal

  Singer, Anna

  Voices heard and unheard - A Scandinavian perspective

  Part of Journal of Social Welfare and Family Law, p. 381-391, 2014.

 • Chapter in book

  Westerlund, Katarina

  Livsåskådningar, ambivalens och skuld - ett empriskt exempel

  Part of Livet enligt människan, p. 37-64, 2013.

 • Chapter in book

  Westerlund, Katarina; Westerlund, Paul

  Synen på barn genom tiderna - ett idéhistoriskt perspektiv

  Part of Det handlar om barn, p. 119-126, 2012.

 • Book

  Asland, John; Brattström, Margareta; Lind, Göran; Lund-Andersen, Ingrid et al.

  Nordisk samboerrett

  Gyldendal Juridisk, 2014.

 • Chapter in book

  Sayed, Mosa

  Shia - den glömda minoriteten.: En studie över den shiamuslimska arvsordningen

  Part of Förnuft, känsla och rätten verklighet, p. 191-218, 2014.

 • Report

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  La rupture du mariage en droit comparé: Rapport suedois

  2013.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  On the Cooperation between Religious and State Institutions in Family Matters: Nordic Experiences

  Part of Family, religion and Law, p. 79-101, 2014.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Cross-border Family Cases and Religious Diversity: What Can Judges Do?

  Part of Family, Religion and Law, p. 143-163, 2014.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Ingrid Bergman, Morals, and Private International Law

  Part of Festschrift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag, p. 1119-1129, 2014.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Barnets bästa och Sveriges ansvar för överflyttning av olovligen bortförda barn

  Part of Svensk Juristtidning, p. 387-414, 2014.

  Open access
 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Den internationella familjerätten i Europa

  Part of Svensk Juristtidning, p. 226-243, 2014.

  Open access
 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  The Incidental Question of Private International Law, Formalised Same-Sex Relationships and Muslim Marriages

  Part of Essays in Honour of Michael Bogdan, p. 149-164, 2013.

 • Chapter in book

  Sayed, Mosa

  The Kafala of Islamic Law: How to Approach it in the West

  Part of Essays in Honour of Michael Bogdan, p. 507-520, 2013.

 • Article in journal

  Brattström, Margareta; Sayed, Mosa

  Behandlingen av mahr i samband med bodelning enligt svensk rätt

  Part of Juridisk Publikation, p. 207-226, 2013.

 • Chapter in book

  Nygren, Rolf

  Både ombudsman och kansler: Huvuddragen i JK-ämbetets utveckling 1713-1810

  Part of Justitiekanslern 300 år, p. 9-27, 2013.

  Open access
 • Article in journal

  Sayed, Mosa

  Några aspekter på mångkulturens utmaningar - med särskilt fokus på islamisk rätt

  Part of Svensk Juristtidning, p. 877-886, 2013.

 • Article, book review

  Nygren, Rolf

  Är de mänskliga rättigheterna historia eller berättelse?

  Part of Signum, p. 53-55, 2012.

  Open access
 • Book

  Boele-Woelki, Katharina; Ferrand, Frédérique; González Beilfuss, Cristina; Jänterä-Jareborg, Maarit et al.

  Principles of European Family Law Regarding Property Relations Between Spouses

  Intersentia, 2013.

 • Chapter in book

  Singer, Anna

  Parental influence - more and less

  Part of The International Survey of Family Law, 2012.

 • Chapter in book

  Singer, Anna

  Utvecklingen i Nordisk arvsrätt  - tecken i tiden

  Part of Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, p. 33-43, 2013.

  Open access
 • Article in journal

  Singer, Anna

  Den moderna reproduktionstekniken - en utmaning för familjerätten

  Part of Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, p. 95-106, 2008.

 • Chapter in book

  Singer, Anna

  Parenting issues after separation: a Scandinavian perspective

  Part of Routledge Handbook of Family Law and Policy, p. 235-241, 2014.

 • Chapter in book

  Singer, Anna

  Between genetic and social parenthood - a legal dilemma: Establishment of legal parenthood in Sweden

  Part of Streit um die Abstammung, p. 139-148, 2007.

 • Chapter in book

  Singer, Anna

  Blodsband, släktskap, försörjning eller kanske kärlek?: Om arvsrättens grund och funktion i det postmoderna samhället.

  Part of Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer, p. 99-119, 2013.

 • Article in journal

  Sayed, Mosa

  Några aspekter på mötet mellan svensk och islamisk rätt

  Part of Karnov juridik, 2013.

 • Report

  Sayed, Mosa

  Mahr: Syfte, funktion och ställning i svensk rätt

  2012.

 • Article in journal

  Sayed, Mosa

  The Accommodation of Minority Customs in Sweden: The Islamic Law of Inheritance as an Example

  Part of European Journal of Law Reform, p. 319-339, 2010.

 • Article, book review

  Sayed, Mosa

  Dan-Erik Anderson & Johan Modée (red.), Mänskliga rättigheter och religion,Liber, 2011, 252 s.

  Part of Juridisk Tidskrift, p. 965-967, 2013.

 • Report

  Sayed, Mosa

  Abort inom den islamiska rättstraditionen

  2013.

  Open access
 • Book

  Singer, Anna

  Barnets bästa: Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle

  Norstedts Juridik AB, 2012.

 • Chapter in book

  Singer, Anna

  Alla talar om barns rätt

  Part of Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar, p. 73-86, 2012.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Overenskommelsen av den 1. juni 2012 om ändring av den nordiska arvskonventionen

  Part of Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, p. 67-94, 2013.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Religious Personal Laws, Freedom of Religion, Human Rights and Public Policy in Private International Law

  Part of Le 90e anniversaire de Boutros Boutros-Ghali / The 90th Birthday of Boutros Boutros-Ghali, p. 155-170, 2013.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  National Reports on Marital Agreements and Private Autonomy: Sweden

  Part of Marital Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective, p. 370-402, 2012.

 • Article, book review

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Torunn Elise Kvisberg: Internasjonale barnefordelningssaker. Internasjonal barnebortforing. Gyldendal Akademisk, Oslo 2009. 711 s.

  Part of Tidsskrift for rettsvitenskap, p. 208-218, 2012.

 • Article in journal

  Westerlund, Katarina

  Adoption as Spiritual Praxis in Individualized Times

  Part of Dialog, p. 323-329, 2012.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Inter-Nordic Exceptions in EU Regulations on Matters of Family and Inheritance Law: Legal 'Irritants' or Necessary Concessions in the Citizens' Interest?

  Part of Confronting the Frontiers of Family Law and Succession Law, p. 733-752, 2012.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Parenthood for Same-Sex Couples: Scandinavian Developments

  Part of Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, p. 91-122, 2012.

 • Book

  Westerlund, Katarina

  Frihetens sammanhang: Barn, föräldrar och normalitet ur ett livsåskådningsperspektiv

  Bokförlaget Nya Doxa, 2012.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit; Singer, Anna

  Folkrätten i familjerätten - familjerätten i folkrätten

  Part of Folkrätten i svensk rätt, p. 74-97, 2012.

 • Chapter in book

  Singer, Anna

  Den utomäktenskapliga fadern - en man utan rättigheter?

  Part of Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle - rättshistoriskt och komparativt, p. 167-184, 2011.

 • Book

  Brattström, Margareta; Singer, Anna

  Rätt arv: Fördelning av kvarlåtenskap

  Iustus förlag, 2011.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Om polygami i dagens samhälle - särskilt ur ett svenskt perspektiv

  Part of Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle - rättshistoriskt och komparativt, p. 389-411, 2011.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  When "marriage" becomes a religious battleground: Swedish and Scandinavian experiences at the dawn of same-sex marriages

  Part of Private Law, national - global - comparative, p. 849-867, 2011.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit; Bäckström, Anders

  Religion och rätt i samverkan

  Part of Det goda universitetet. Rektorsperioden 2006-2011., p. 57-64, 2011.

 • Article, book review

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Cross-Border Divorce Law: Brussels II bis: Máire Ní Shúilleabhain, Oxford University Press, Private International Law Series, 2010

  Part of International Journal of Law, Policy and the Family, p. 344-346, 2011.

 • Chapter in book

  Bäckström, Anders; Jänterä-Jareborg, Maarit

  Religion och rätt i samverkan: Forskningsprogrammet The Impact of Religion

  Part of Det goda universitetet, p. 57-64, 2011.

 • Chapter in book

  Sayed, Mosa

  The Muslim Dower (MAHR) in Europe: With Special Reference to Sweden

  Part of European Challenges in Contemporary Family Law, p. 187-208, 2008.

 • Article in journal

  Sayed, Mosa

  Svensk och islamisk familjerätt: En jämförelse

  Part of Juridisk publikation, p. 201-234, 2010.

 • Report

  Sayed, Mosa; Sörgjerd, Caroline

  Rapport rörande svenska regler om makars förmögenhetsförhållanden

  2011.

 • Chapter in book

  Sayed, Mosa

  Är den islamiska rätten en evig religiös lag?: En analys av förändringstendenser i den islamiska familjerätten

  Part of Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle - rättshistoriskt och komparativt, p. 413-434, 2011.

 • Article in journal

  Sayed, Mosa

  The Accomodation of Minority Customs in Sweden: The Islamic Law of Inheritance as an example

  Part of European Journal of Law Reform, p. 319-339, 2010.

 • Chapter in book

  Boele-Woelki, Katharina; Jänterä-Jareborg, Maarit

  Initial results of the work of the CEFL in the field of property relations between spouses

  Part of The Future of Family Property in Europe, p. 47-62, 2011.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  The Legal Scope for Religious Identity in Family Matters: The Paradoxes of the Swedish Approach

  Part of The Place of Religion in Family Law, p. 73-96, 2011.

 • Book

  Jänterä-Jareborg, Maarit; Lindqvist, Maja; Stolt, Anna; Tavaststjerna, Julia et al.

  Tre aspekter av EU-IP: Studier rörande olovligt bortförande av barn, samkönade parrelationer och säkerhetsrätter i lösöre, Utgivna av Maarit Jänterä-Jareborg

  Iustus Förlag, 2011.

 • Conference paper

  Singer, Anna

  Att bli förälder - en mänsklig rättighet?

  2010.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit; Brattström, Margareta; Singer, Anna

  Internationell arvs- och testamentsrätt

  Part of Rätt arv, p. 189-227, 2011.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Jurisdiction and Applicable Law in Cross-Border Divorce Cases in Europe

  Part of Japanese and European Private International Law in Comparative Perspective, p. 317-343, 2008.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit; Brattström, Margareta; Walleng, Kajsa

  Sweden

  Part of European family law in action : Vol. 4, 2009.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Rechtsregeln für nichteheliches Zusammenleben in Schweden

  Part of Rechtsregeln für nichteheliches Zusammenleben, p. 207-226, 2009.

 • Chapter in book

  Boele-Woelki, Katharina; Jänterä-Jareborg, Maarit

  Protecting Children Against Detrimental Family Environments under the 1996 Hague Convention and the Brussels II bis Regulation

  Part of Convergence and Divergence in Private International Law, p. 125-156, 2010.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Family Law in the European Judicial Space: Concerns regarding Nation-State's Autonomy and Legal Coherence

  Part of Kansallinen oikeus ja liittovaltioistuva Eurooppa, p. 29-61, 2009.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  En harmoniserad familjerätt för Europa?: Internationellt privaträttsliga och rättsjämförande perspektiv

  Part of Tidsskrift for rettsvitenskap, p. 323-353, 2009.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Kan polygami vara laglig i Sverige?: Turéusföredrag hållet vid prisutdelningsceremonin den 31 augusti 2010

  Part of Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala Årsbok 2010, 2010.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Transnationella familjer ur ett internationellt privaträttsligt perspektiv - särskilt avseende äktenskap

  Part of Familj, Religion, Rätt, p. 205-241, 2010.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Religion and Secular State in Sweden

  Part of Religion and the Secular State, p. 669-686, 2010.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Sweden: The Same-Sex Marriage Reform with Special Regard to Concerns of Religion

  Part of Bauingenieur, p. 1505-1508, 2010.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  EU:s internationella familje- och successionsrätt: Mot harmonisering eller fragmentarisering?

  Part of Europarättslig tidskrift, p. 673-689, 2010.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Europeanization of Law: Harmonization or Fragmentation – A Family Law Approach

  Part of Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland, p. 504-515, 2010.

 • Article, book review

  Singer, Anna

  John Asland: Uskifte. Gyldendal, Oslo 2008. 578 s.

  Part of Tidsskrift for rettsvitenskap, p. 377-411, 2010.

 • Doctoral thesis, monograph
  University Building, Hall IV, Uppsala 2011-02-11 10:15

  Sörgjerd, Caroline

  Reconstructing Marriage in a Changing Legal and Societal Landscape: Challenges of New Cohabitation Models in Sweden

 • Report

  Brattström, Margareta; Singer, Anna

  Preskription av äktenskapets rättsverkningar?

  2010.

  Open access
 • Chapter in book

  Singer, Anna

  Familjerätten - en kulturyttring

  Part of Familj - religion - rätt, p. 243-272, 2010.

 • Article in journal

  Singer, Anna

  Barns rätt till två föräldrar - en överspelad grundregel?

  Part of Juridisk Tidskrift, p. 411-429, 2009.

 • Chapter in book

  Westerlund, Katarina

  Den normala familjen: föräldraskap, assisterad befruktning och barnens perspektiv

  Part of Kärlekens förändrade landskap, 2009.

 • Chapter in book

  Westerlund, Katarina

  Ecce puer!: om barns betydelse för människosyn och världsbild

  Part of Mening och mönster, p. 70-90, 2010.

 • Article in journal

  Singer, Anna

  "Rätt" förälder?: Om juridiken och DNA-tekniken

  Part of Framtider, p. 10-14, 2007.

  Open access
 • Article in journal

  Singer, Anna

  "Mater semper certa est"?

  Part of Juridisk Tidskrift, p. 424-431, 2006.

 • Article in journal

  Singer, Anna

  Arvingars rätt att häva faderskap

  Part of Juridisk Tidskrift, p. 709-720, 2006.

 • Chapter in book

  Singer, Anna

  Umgängesrätter

  Part of Familjerättsliga studier. Vänbok till Åke Saldeen, p. 207-221, 2003.

 • Doctoral thesis, monograph
  Univversitetshuset, sal X, S:t Olofsgatan 10B, Box 256, 751 05, Uppsala 2010-01-29 10:00

  Sayed, Mosa

  Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige: En internationellt och jämförande studie

 • Article, book review

  Nygren, Rolf

  A. Jarlert, Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige - Effekten av Nurnberglagarna i Svenska kyrkans statliga funktion som lysningsförrättare 1935-1945. Malmö 2006: Sekel Bokförlag.

  Part of Kyrkohistorisk Årsbok, p. 316-317, 2006.

  Open access
 • Book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Svensk domstol och utländsk rätt: en internationellt privat- och processrättslig studie

  Iustus förlag, 1997.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Application of Foreign Law in Swedish Courts - Recent Developments

  Part of Modern issues in European law, p. 79-103, 1997.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Olovliga bortföranden av barn och Haagkonventionerna

  Part of Elsa Eschelsson, p. 239-266, 1997.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Behövs det särskilda internordiska regler om makars egendomsförhållanden och arv?

  Part of Bonus pater familias, p. 351-366, 2002.

 • Article in journal

  Rolf, Nygren

  Vad är egentligen "riktigt svenskt" i den svenska rätten

  Part of Svensk Juristtidning, p. 103-108, 1998.

  Open access
 • Chapter in book

  Rolf, Nygren

  Två påståenden om det svenska rättskynnet: Det finns och det finns inte!

  Part of Svenskt kynne, p. 25-39, 2000.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Registered partnerships in private international law: The Scandinavian approach

  Part of Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe, p. 135-158, 2003.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Grounds for Divorce and Maintenance between Former Spouses: Swedish Report on the Questionnaire of Commission on European Family Law

  Part of European Family Law in Action, 2003.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Unification of international family law in Europe: A critical perspective

  Part of Perspectives for the Unification and Harmonisation of Family Law in Europe, p. 194-216, 2003.

 • Article, book review

  Nygren, Rolf

  Islam - en livsform [Rec. av J. Alwall, Muslim Rights and Plights: The Religious Liberty Situation of a Minority in Sweden; Lund 1998]

  Part of Social Forskning, p. 6-9, 2000.

 • Article, book review

  Nygren, Rolf

  Rec. av J. Alwall, Muslim Rights and Plights: The Religious Liberty Situation of a Minority in Sweden; Lund 1998

  Part of Kyrkohistorisk Årsskrift, p. 313-315, 2000.

 • Chapter in book

  Westerlund, Katarina

  Antropologi och eskatologi

  Part of Systematisk teologi, 2007.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Barn- och tvångsäktenskap i Sverige - finns det utrymme för olika kulturer och tolerans?

  Part of Rett og toleranse, p. 304-320, 2007.

 • Book

  Boele-Woelki, Katharina; Ferrand, Frédérique; González Beilfuss, Cristina; Jänterä-Jareborg, Maarit et al.

  Principles of European family law regarding parental responsibilities

  Intersentia, 2007.

 • Book

  Brattström, Margareta; Singer, Anna; Jänterä-Jareborg, Maarit

  Rätt arv. Fördelning av kvarlåtenskap

  Iustus Förlag AB, Uppsala, 2007.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  The Influence of the Hague Conventions on the Development of Swedish Family Conflicts Law

  Part of Netherlands International Law Review, p. 49-65, 1993.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Efterlevande make, intern skyddslagstiftning och IP

  Part of Festskrift till Anders Agell, p. 285-302, 1994.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Har föräldrarna en livslång underhållsskyldighet i internationella förhållanden?: Bl.a. om konventionsreservationers begränsade betydelse

  Part of Svensk Juristtidning, p. s. 327-350, 1993.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Parenthood for Same-Sex Couples: Challenges of Private International Law from a Scandinavian Perspective

  Part of Liber memorialis Petar Šarčević, p. 75-91, 2006.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Egendomsförhållanden i internationella äktenskap: Om frihet att avtala om tillämplig lag samt om lagvalsfrihetens risker för make och borgenär

  Part of Svensk Juristtidning, p. 433-463, 1994.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Marriage Dissolution and Maintenance to a Spouse Following Divorce: Sweden

  Part of Scheidung und nachehelicher Unterhalt im europäischen Vergleich, p. 277-290, 2003.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Utlandsanknytning, äktenskapsförord och lagvalsavtal - Självklarheter och oklarheter

  Part of De lege. Juridiska fakultetens årsbok 2003, p. 111-129, 2003.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Om makars egendomsordning i amerikansk internationell privaträtt - lösningsmodeller för Europa?

  Part of Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, p. 93-127, 1984.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Combatting child marriages and forced marriages - the prospects of the Hague Marriage Convention in the Scandinavian

  Part of Intercontinental Cooperation through Private International Law: Essays in Memory of Peter E. Nygh, p. 163-175, 2004.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit; Sörgjerd, Caroline

  The Experiences with Registered Partnerships in Scandinavia

  Part of FamPra.ch (Die Praxis des Familienrechts), p. 577-597, 2004.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Rights of Property Upon Divorce in Swedish Conflict of Laws: With Special Reference to Party Choice of Law

  Part of Families Across Frontiers, p. 793-805, 1996.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Marriage Dissolution in an Integrated Europe: The 1998 European Union Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial Matters (Brussels II Convention)

  Part of Yearbook of Private International Law, p. 1-36, 1999.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Bristande utredning om utländsk rätt

  Part of Festskrift till Stig Strömholm, p. 455-468, 1997.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  A European Family Law for Cross-Border Situations - Some Reflections Concerning the Brussels II Regulation and Its Planned Amendments

  Part of Yearbook of Private International Law, p. 67-82, 2002.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Internationell privaträtt

  Part of Svensk rätt, p. 87-113, 2001.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  The Foreign Law problem: Choice of Law and European Integration

  Part of Essays in Tort, Insurance Law and Society in Honour of Bill W. Dufwa, p. 629-643, 2006.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Sweden: Lesbian Couples are entitled to assisted fertilization - and equal rights of parentage

  Part of Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, p. 1329-1330, 2006.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Internationell familjerätt

  Part of Svensk Juristtidning, p. 281-298, 2000.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Mot en europeisk (internationell) familjerätt: Om EU-samarbetets utvidgning till familjerätten

  Part of Juridisk Tidskrift, p. 48-75, 2001.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  När är harmoniserade gemenskapsregler internationellt tvingande?: Reflexioner föranledda av målet Ingmar GB Ltd. och Eaton Leonard Technologies Inc.

  Part of Europarättslig tidskrift, p. 403-412, 2001.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Olovliga bortföranden av barn: dags att ställa Sverige vid skampålen?: En analys av vår senaste praxis i civila mål

  Part of Svensk Juristtidning, p. 873-898, 2000.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Internationellt tvingande civilrättsregler, fastighetsförmedling och konsumenter - några reflexioner

  Part of Svensk Juristtidning, p. 374-384, 1995.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Harmonisering, samordning och ömsesidigt förtroende inom Europeiska unionen - utvecklingen inom familjerätt. Europeiska unionen och familjerätt: de första tio åren av svenskt medlemskap

  Part of Svensk Juristtidning, p. 804 804-844 844, 2005.

 • Chapter in book

  Rolf, Nygren

  Sex brytpunkter i svensk konstitutionell rätt

  Part of Demokratins konstitutionella val, p. 15-48, 2001.

 • Chapter in book

  Rolf, Nygren

  Reflexioner om den kommunala självstyrelsen: Ett svenskt-finskt rättsarv

  Part of Norden, rätten och historia, p. 207-222, 2004.

  Open access
 • Book

  Ewerlöf, Göran; Sverne, Tor; Singer, Anna

  Barnets bästa. Om föräldrars och samhällets ansvar

  Norstedts Juridik AB, 2004.

 • Article in journal

  Singer, Anna

  Mannens talerätt vid fastställande av faderskap

  Part of Svensk Juristtidning, p. 549-582, 1992.

 • Article in journal

  Singer, Anna

  Fastställande av faderskap efter "privat" insemination: Bl a om viljans betydelse för rättsligt faderskap

  Part of Juridisk Tidskrift, p. 1060-1074, 1995.

 • Article in journal

  Singer, Anna

  Naturens ordning till barnets bästa?

  Part of Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB), p. 100-106, 2005.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  The Recognition and Legal Effects of Foreign Adoptions in Sweden

  Part of Scandinavian Studies in Law, p. 91-121, 1992.

 • Book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Foreign Law in National Courts: A Comparative Perspective

  Martinus Nijhoff Publishers, 2004.

 • Book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Kansainväliset aviovarallisuussuhteet: Puolisoiden omaisuussuhteiden järjestely erityisesti Suomen kansainvälisen yksityisoikeuden kannalta

  Helsingfors universitet, 1984.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Adoption für eingetragene Partner: Schweden

  Part of Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, p. 349-351, 2003.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Convention on the Protection of Children and Co-Operation in Respect of Intercountry Adoption

  Part of Nordic Journal of International Law, p. 185-203, 1994.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Rights of Property Upon Divorce in Swedish Conflict of Laws: With Special Reference to Party Choice of Law

  Part of Families Across Frontiers, p. 793-805, 1996.

 • Report

  Jänterä-Jareborg, Maarit; Singer, Anna; Caroline, Sörgjerd

  Parental Responsibilities: Swedish Report on the Questionnaire of the Commission on European Family Law Concerning Parental Responsibilities

  2005.

 • Report

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Registered Partnership and Same-Sex Marriage in an International Perspective

  2006.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Internationell arvs- och testamentsrätt

  Part of Rätt arv, p. 183-212, 2006.

 • Book

  Brattström, Margareta; Singer, Anna; Jänterä-Jareborg, Maarit

  Rätt arv. Fördelning av kvarlåtenskap

  Iustus Förlag AB, 2006.

 • Chapter in book

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  The Procedural and Material Conditions for Intercountry Adoption in Sweden.

  Part of Swedish national reports to the XIIIth International Congress of Comparative Law, Montreal 1990, 1990.

 • Book

  Jänterä-Jareborg, Maarit; Boele-Woelki, Katharina; Ferrand, Frédérique; González Beilfuss, Cristina et al.

  Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance Between Former Spouses

  intersentia, 2004.

 • Report

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Registrerade partnerskap och samkönade äktenskap i ett internationellt perspektiv

  2005.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Das neue schwedische Gesetz über die nichteheliche Lebensgemeinschaft

  Part of Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, p. 1431-1432, 2004.

 • Article, book review

  Westerlund, Katarina

  Den religiösa etiken är inte klonad

  Part of Svenska Dagbladet, 2005.

 • Chapter in book

  Westerlund, Katarina

  Cultural aspects on reproductive technology and genetic diagnosis

  Part of PGD and Embryo Selection, p. 157-, 2005.

 • Article in journal

  Westerlund, Katarina

  Barnlöshet : en existentiell kris

  Part of Läkartidningen, p. 478-481, 2005.

 • Article in journal

  Jänterä-Jareborg, Maarit

  Familjerättslig mångfald i dag. Promotionstal om den svenska lagens möte med främmande rättsordningar

  Part of Uppsala Nya Tidning, 2002.

 • Chapter in book

  Westerlund, Katarina

  Grundhållningar och världsbilder

  Part of Världsbild och mening, 2001.

 • Chapter in book

  Uddenberg, Nils; Bråkenhielm, Carl Reinhold; Westerlund, Katarina

  Gentekniken och allmänheten

  Part of Det givna och det föränderliga, 2000.

 • Article in journal

  Westerlund, Katarina

  Debatten bakom Jesusdebatten: Om svenskars tro i dagens Sverige

  Part of Svensk teologisk kvartalskrift, p. 96-, 2004.

 • Chapter in book

  Westerlund, Katarina

  Den nya gentekniken och det goda livet: Om den tvetydiga nyttan av gentekniken för hälsa och duglighet

  Part of Det givna och det föränderliga, 2000.

 • Article in journal

  Westerlund, Katarina

  Det goda livet och gentekniken

  Part of Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift: Gentekniken en skymf mot Gud eller nya möjligheter för mänskligheten?, 2002.

 • Chapter in book

  Westerlund, Katarina

  Genmyten ett hot mot vår autonomi?: Genernas makt och människans plats, i mötet mellan biologi och kultur

  Part of "Man får inte tvinga någon", 2001.

 • Chapter in book

  Westerlund, Katarina

  Barnlöshet och det normala familjemönstrets makt

  Part of MAKT - i Nordisk teologisk tolkning, 2004.

 • Chapter in book

  Westerlund, Katarina; Bråkenhielm, Carl Reinhold

  Worldviews and genetics

  Part of Gene Technology and the Public, 1997.

 • Doctoral thesis, monograph
  Alma Minus, Gustavianum, Uppsala 2000-12-08 10:15

  Singer, Anna

  Föräldraskap i rättslig belysning

  Open access